Start-sæt

Danmarks billigste og mest simple el-cigaret.
Ryg hvor du vil, uden at genere dine omgivelser.

I vores 2-delte el-cigaret er forstøveren indbygget i hver refill.
Hvilket betyder ingen væskepåfyldning, rengøring og utætheder.

Husk også at bestille ekstra Refill 

Flere detaljer

51

599,00 kr

Ved brug af El-Cigaretten, produceres der ikke de mange forskellige skadelige kemiske stoffer, som opstår ved rygning af almindelige cigaretter. Du skader derfor hverken dig selv eller dine omgivelser ved at påføre dem passiv rygning.

I Vores 2-delte E-cigaret er forstøveren indbygget i hver refill.

Derfor er du sikker på at få en god smags - og rygefornemmelse, med masser af damp.
Mange tror desværre, at E-cigaretter er ens. Det er de ikke, for der findes over 100 fabrikater på verdensmarkedet og kvaliteten er meget forskellig.

De tre-delte e-cigaretter med "løs" genbrugsforstøver, der sælges i supermarkeder og kiosker, er lavet med en ældre teknologi. Disse modeller giver ikke megen damp i sammenligning med Naturhusets to-delte El-cigaret med nyeste dampteknologi. Fordelen ved vores El-cigaret er, at selve forstøveren - der laver dampen - er indbygget i hver refill og derfor opnår du en mere realistisk rygefornemmelse, med masser af damp.

Hvordan virker den:

El-Cigaretten er et højteknologisk produkt der, ved hjælp af avancerede mikroelektroniske komponenter og den patenterede atomizer, forstøver den tilhørende væske uden brug af ild. Den danner en røgdamp, der simulerer røgen fra en almindelig cigaret. Således opnår du fornemmelse meget lig almindelig rygning, uden problemer med at skulle bryde tidligere rygevaner. Denne damp er på ingen måde skadelig og du kan derfor ryge uden at generer dine omgivelser.

Forskellen på El-Cigaretten og alm. cigaretter er, at El-Cigaretten ikke indeholder tjære og andre kræftfremkaldende stoffer, som kan være skadelige for kroppen.

Ved brug af El-Cigaretten, produceres der ikke de mange forskellige skadelige kemiske stoffer, som opstår ved rygning af almindelige cigaretter. Du skader derfor hverken dig selv eller dine omgivelser ved at påføre dem passiv rygning. Der er ingen brandfare og El-Cigaretten kan derfor benyttes over alt. Ønsker man at blive røgfri, gør El-Cigaretten proceduren nemmere.

Se her hvor meget du ca. kan spare, ved brug af El-Cigaretten

Fakta er at:
Du bliver sundere, også i munden når du skodder. Rygestop mindsker bakteriebelægningerne i munden, skriver tandlægebladet. Det gør dig mindre udsat for at få huller i tænderne og betændelse i tandkødet.

 

 

Begejstret!

Med mislykkede rygestop bag mig, var jeg meget indstillet på at kvitte smøgerne, men var skeptisk, da jeg hørte om El-cigaretten. Min umiddelbare reaktion var, at det virkede lidt latterligt, for man ryger jo ikke rigtigt. Jeg blev positiv overrasket over, at det føltes så naturligt. Fornemmelsen af rigtig røg er der, selvom det bare er vanddamp. Lugten er svag og nærmest sødlig – ligesom smagen. Nyder også at kunne bruge El-cigaretten på offentlige steder, som på restaurant efter maden og i toget.

 

45 år som storryger

Efter 45 år som storryger er det med El-cigarettens hjælp endelig lykkedes mig, at få lagt de sundhedsskadelige cigaretter på hylden. Før havde jeg ellers prøvet at stoppe, både med hjælp fra div. præparater i samråd med lægen og samtaler med en coach, men intet hjalp. Så snart jeg fik El-cigaretten i hånden vidste jeg, at dette var vejen ud af mit misbrug. Det bedste er, at jeg stadig kan få fornemmelsen af, at jeg ryger. Jeg elsker smagen, røgen der hvirvler rundt og vanen der hjælper mig til at slappe af. Nu kan jeg nyde alt dette med god samvittighed, helt uden at tænke på mit helbred.
Lisbeth Due Vestergaard, Århus C, Tlf.nr.: 86760390

 

Store resultater på kort tid.

På blot 1 uge er det lykkedes mig at gå fra at ryge 60 alm. cigaretter om dagen til kun at ryge 20 alm. cigaretter om dagen og jeg ved at mit forbrug kommer længere ned. I stedet ryger jeg min el-cigaret og jeg gør det med velbehag. Som pensionist kan tiden til tider føles lang og derfor ryger jeg så meget, men nu er det ikke så skadeligt for mig, da jeg jo mest ryger på el-cigaretten. Som sidegevinst oplever jeg, at mange af mine venner gør opmærksom på, at mit hjem har fået et helt andet indeklima, fordi her ikke lugter tilrøget længere. Jeg kan stærkt anbefale El-cigaretten til alle rygere.
Mogens Iversen, Ejby, Tlf.nr.: 64 46 22 40

Rök var du vill när du vill
utan att besvära din omgivning.

  • Tänk att åter kunna röka i sociala sammanhang!
  • Tänk att kunna röka utan att behöva oroa sig för sin hälsa!
  • Tänk att kunna röka och dessutom spara pengar jämfört med din förbrukning nu!


Låter det fantastiskt?
Då har du möjligheten 
här och nu.

När man använder el-cigaretten produceras inte alla de olika skadliga kemiska ämnen som bildas vid rökning av vanliga cigaretter. Du skadar därför varken dig själv eller personer i din omgivning genom att utsätta dem för passiv rökning.


Förtjust!
Med misslyckade rökuppehåll bakom mig var jag mycket inne på att slopa cigaretterna, men var skeptisk när jag hörde talas om el-cigaretten. Min omedelbara reaktion var att det verkade lite löjligt, för man röker ju inte på riktigt. Jag blev positivt överraskad över att det kändes så naturligt. Känslan av riktig rök finns där, även om det bara är vattenånga. Lukten är svag och närmast sötaktig – precis som smaken. Njuter också av att kunna använda el-cigaretten på allmänna platser som på restaurangen efter maten och på tåget. Lone Nielsen

Hur fungerar den:
El-cigaretten är en högteknologisk produkt som med hjälp av avancerade mikroelektroniska komponenter och den patenterade atomizern finfördelar den tillhörande vätskan utan hjälp av eld. Den bildar en rökånga som simulerar röken från en vanlig cigarett. På så vis uppnår du en känsla mycket lik den vid vanlig rökning, utan problem med att behöva bryta tidigare rökvanor. Denna ånga är på inga sätt skadlig och du kan därför röka utan att besvära din omgivning. Skillnaden mellan el-cigaretten och vanliga cigaretter är att el-cigaretten inte innehåller tjära och andra cancerframkallande ämnen som kan vara skadliga för kroppen.

När man använder el-cigaretten produceras inte alla de olika skadliga kemiska ämnen som bildas vid rökning av vanliga cigaretter. Du skadar därför varken dig själv eller personer i din omgivning genom att utsätta dem för passiv rökning. Det finns ingen brandfara och el-cigaretten kan därför användas överallt. Om man vill bli rökfri, gör el-cigaretten proceduren enklare.

45 år som storrökare
Efter 45 år som storrökare har jag med el-cigarettens hjälp äntligen lyckats lägga de hälsoskadliga cigaretterna på hyllan. Innan hade jag försökt sluta både med hjälp av diverse preparat i samråd med läkare och genom samtal med en coach, men inget hjälpte. Så snart jag fick el-cigaretten i handen visste jag att detta var vägen ut ur mitt missbruk. Det bästa är att jag fortfarande kan få känslan av att röka. Jag älskar smaken, röken som virvlar runt och vanan som hjälper mig att slappna av. Nu kan jag njuta av allt detta med gott samvete, helt utan att behöva tänka på hälsan.
Lisbeth Due Vestergaard

Snyggt funktionellt etui till din el-cigarett!

Skyddar mot smuts, slag och stötar, så att el-cigaretten inte skadas när du har den med dig. Levereras utan el-cigarett och refiller.

99 dk. kr

Du kan välja mellan färgerna:
silver, röd läderlook och svart läderlook.


__________________________________________________________________________ 

Etui/USB-laddare att ta med!

OBS. Tillfälligt slut i lager
Etuiet/laddaren gör att du kan ladda din el-cigerett även när du är långt från en stickkontakt. Du behöver bara ladda etuibatteriet innan du ger dig av så kan du sedan vid behov ladda din el-cigarett upp till fyra gånger i etuiet. Levereras utan el-cigarett och refiller.

249 dk. kr.

Røyk hvor du vil

når du vil
uten å sjenere dine omgivelser.

  • Tenk å kunne røyke i sosiale sammenhenger igjen!
  • Tenk å kunne røyke uten å bekymre seg for helsen!
  • Tenk å kunne røyke og spare penger i forhold til forbruket ditt nå!

 

Høres dette fantastisk ut?
Nå er muligheten her.

Ved bruk av El-Sigaretten produseres ikke de mange forskjellige skadelige kjemiske stoffene som oppstår ved røyking av vanlige sigaretter. Du skader derfor hverken deg selv eller dine omgivelser ved å påføre dem passiv røyking.

 


Begeistret!
Med mislykkede røykeslutt-forsøk bak meg, var jeg meget innstilt på å bli kvitt sigarettene, men var skeptisk da jeg hørte om El-Sigaretten. Min umiddelbare reaksjon var at det virket litt latterlig, for man røyker jo ikke på ordentlig. Jeg ble positivt overrasket over at det føltes så naturlig. Fornemmelsen av riktig røyk er der, selv om det bare er vanndamp. Lukten er svak og nesten søtlig – akkurat som smaken. Nyter også å kunne bruke El-Sigaretten på offentlige steder, som på restaurant etter maten og på toget.

I vår to-delte El-Sigarett er forstøveren innebygget i hver refill. Derfor er du sikker på å få en god smak- og røykefornemmelse, med mye damp.

Mange tror dessverre at alle El-sigaretter er like. Det er de ikke, for det finnes over 100 fabrikanter på verdensmarkedet og kvaliteten er veldig forskjellig. De tre-delte el-sigarettene med ”løs” gjenbruksforstøver, som selges i dagligvarebutikker og kiosker, er laget med en eldre teknologi. Disse modellene gir ikke mye damp i sammenligning med Naturhusets to-delte El-Sigarett med den nyeste dampteknologi.

Fordelen med vår El-Sigarett er at selve forstøveren, som lager røyken, er innebygget i hver refill og derfor oppnår du en mer realistisk røykefornemmelse med mye damp.

Fakta
Hvordan den virker:

El-Sigaretten er et høyteknologisk produkt som, ved hjelp av avanserte mikroelektroniske komponenter og den patenterte atomizer, forstøver den tilhørende væske uten bruk av ild. Den danner en røykdamp som simulerer røyken fra den alminnelige sigaretten. Slik oppnår du en fornemmelse veldig lik vanlig røyking, uten problemer med å skulle bryte tidligere røykevaner. Denne røyken er på ingen måte skadelig og du kan derfor røyke uten å sjenere dine omgivelser. Forskjellen på El-Sigaretten og vanlige sigaretter er at El-Sigaretten ikke inneholder tjære og andre kreftfremkallende stoffer som kan være skadelige for kroppen.

Ved bruk av El-Sigaretten produseres ikke de mange forskjellige skadelige kjemiske stoffene som oppstår ved røyking av alminnelige sigaretter. Du skader derfor hverken deg selv eller dine omgivelser ved å påføre dem passiv røyking. Det er ingen brannfare, derfor kan El-Sigaretten benyttes overalt. Ønsker man å bli røykfri, gjør El-sigaretten prosedyren lettere.

Fakta er at: Du blir sunnere, også i munnen når du slutter å røyke. Røykestopp minsker bakteriebeleggene i munnen, skriver tannlegebladet. Det gjør deg mindre utsatt for å få hull i tennene og betennelse i tannkjøttet.

Referanser:

45 år som storrøyker
Etter 45 år som storrøyker har jeg med hjelp av El-Sigaretten endelig lykkes i å få lagt de helseskadelige sigarettene på hyllen. Før prøvde jeg å slutte, både med hjelp fra diverse preparater i samråd med lege og samtaler med en coach, men ingen ting hjalp. Så fort jeg fikk El-Sigaretten i hånden, visste jeg at dette var veien ut av misbruket. Det beste er at jeg stadig kan få følelsen av å røyke. Jeg elsker smaken, røyken som virvler rundt, og vanen som hjelper meg å slappe av. Nå kan jeg nyte alt dette med god samvittighet, uten å tenke på helsen. Lisbeth Due Vestergaard

 

Store resultater på kort tid
På knapt 1 uke har jeg lykkes i å trappe ned fra å røyke 60 vanlige sigaretter om dagen til å røyke 20 vanlige sigaretter om dagen, og jeg vet at mitt forbruk vil gå ytterligere ned. I stedet røyker jeg min El-Sigarett og jeg gjør det med velbehag. Som pensjonist kan dagen til tider føles lang, og derfor røyker jeg mye, men nå er det ikke så skadelig for meg, fordi jeg for det meste røyker El-Sigaretten. Som en tilleggsgevinst opplever jeg at mange av mine venner gjør meg oppmerksom på at hjemmet mitt har fått et helt annet inneklima, fordi det ikke lukter røyk lenger. Jeg kan sterkt anbefale El-Sigaretten til alle røykere.
Mogens Iversen

Tilbud:
Aktuelt tilbud akkurat nå!
Introduksjonspris
-50%

Akkurat nå får du El-Sigaretten i en gaveeske til tilbudsprisen 798,-, inkludert 5 gratis refill med tobakssmak (verdi 99,-), samt ekstra batteri, så du alltid har en El-Sigarett klar til bruk.

Etui
Flott og funksjonelt etui til din El-Sigarett!

Beskytter mot skitt, slag og støt, så ikke El-Sigaretten tar skade når du tar den med deg rundt. 
Leveres uten El-Sigarett og refill.

 

Du kan velge mellom fargene:
sølv, rød lærlook eller sort lærlook.

Kun 99,-

Lite og praktisk Sigarett-etui!

Sigarett-etui til en El-Sigarett, med clips så den kan festes til lommen eller vesken. Beskytter sigaretten mot skitt og støt.

Velg mellom fargene sølv, rød eller sort. 

89,-

Transporttabel Etui/USB opplader!

Med denne Etui-oppladeren har du mulighet til å lade opp din El-Sigarett selv om du er langt fra en stikkontakt. Det er bare å lade opp etui-batteriet før du drar, og du kan deretter lade din El-Sigarett i etuiet opp til 4 ganger etter behov. Leveres uten El-Sigarett og refill.

249,-

 

Kontakt os

 

Telefon:+45 70 23 34 45

Kontakt vores Kundekonsulenter

Produktet er tilføjet til kurven